Fort Isabella

Op Fort Isabella levert BuitenStadEnergie duurzame energie in de vorm van warmte en koeling voor woningen en commerciële ruimtes. Ook uw woning is aangesloten op het energiesysteem van BuitenStadEnergie. De warmte wordt opgewekt met een warmte-en-koude-opslag (WKO) met warmtepomp. Zo kunnen bewoners en bedrijven van Fort Isabella hun ruimtes zorgeloos verwarmen en koelen met duurzame warmte en koude. Bij voltooiing zal het hele complex “van het gas af” zijn.

Hoe werkt een WKO-systeem?

Een bodemenergie WKO-systeem wekt warmte op voor warmte-netten. De WKO bestaat uit twee bronnen van ongeveer 80 meter diep. In de winter wordt het grondwater uit de bron gebruikt om de gebouwen te verwarmen. In de zomer wordt koud grondwater gebruikt voor het verkoelen van uw woning. Dit water stroomt door de vloerleidingen en neemt daarbij de warmte uit uw woning op. Het water dat opgewarmd retour komt, wordt opgeslagen in de bodem voor hergebruik in de winter. Zo maken we energie beschikbaar voor hergebruik en zorgen we ervoor dat de warmte en koeling voor de bewoners en bedrijven duurzaam beschikbaar is.

Schematische weergave energiesysteem

Algemeen

Het duurzame energiesysteem van BuitenStadEnergie heeft verschillende voordelen. U kunt bijvoorbeeld zonder cv-ketel of geiser. Dat scheelt geluid en ruimte. Ook krijgt u niet te maken met onverwachte uitgaven voor onderhoud, reparatie of vervanging. En natuurlijk profiteert u van een aangenaam binnenklimaat in de zomer en in de winter. Voor de verwarming en koeling van uw woning met ons duurzame energiesysteem hoeft u geen gas te verbranden. Een groot deel van de benodigde elektrische energie wordt op Fort Isabella opgewekt met 1630 zonnepanelen. De overige energie wordt als groene stroom ingekocht. Dit beperkt de uitstoot van schadelijke broeikasgassen zoals CO2 en stikstof. Daarom is uw energiesysteem van BuitenStadEnergie zeer milieuvriendelijk. Toch betaalt u gemiddeld voor uw warmte niet meer dan wanneer u een gasaansluiting zou hebben gehad.

Tarieven

Net als bij water, telefonie en gas betaalt u voor warmte niet alleen een vastrecht of abonnement, maar ook voor het verbruik. Omdat u niet kunt kiezen bij wie u uw warmte en koude afneemt, is het belangrijk dat de prijs zorgvuldig tot stand komt.

De prijs van warmte

De energierekening is voor vrijwel iedereen een belangrijk onderdeel van de maandelijkse lasten. Dat geldt voor stroom en gas maar ook voor warmte en koude. Er is in uw geval slechts één vaste producent en leverancier die de warmte aan u levert, BuitenStadEnergie. Dat betekent dat er geen prijsconcurrentie is en daarom is het belangrijk dat de prijs zorgvuldig tot stand komt. Per 1 januari 2014 is hiertoe de Warmtewet in werking getreden.

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de levering van warmte en stelt elk jaar vóór 1 januari de tarieven vast. Deze jaarlijkse tarieven van de ACM garanderen dat de prijs voor de geleverde warmte nooit hoger is dan de kosten voor het verkrijgen van dezelfde hoeveelheid warmte bij het gebruik van gas als energiebron. De prijs geldt voor het hele jaar en wijzigt niet tussentijds.

De prijs voor de levering van warmte, bestaat uit een vast bedrag en een bedrag per verbruikte Giga Joule warmte. Voor de warmtewisselaar en de warmtemeter, samen de Afleverset van BuitenStadEnergie, betaalt u apart een meettarief dan wel huurbedrag, het vastrecht. Dit vastrecht valt ook binnen de tariefstelling zoals bepaald door de ACM, die dit vaststelt op basis van referentie tarieven.

Afname van koude

Bij BuitenStadEnergie betaalt u voor koude alleen een vastrecht. Het verbruik is gratis. De hoogte van het vastrecht koude wordt eveneens bepaald door de ACM. Dit vastrecht voor koude is opgenomen in de vastrechtpost voor de Afleverset.

Meer over de Warmtewet

Op de consumentensite Consuwijzer leest u meer over de Warmtewet en de tarieven. Op deze site en op de website van de ACM, leest u ook meer over de compensatievergoeding. Deze vergoeding is bij Ministeriële regeling vastgesteld en treedt in werking bij een ernstige storing in de levering van warmte. De regeling gaat over terugbetalingsregelingen als de geleverde goederen en diensten niet aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen. De compensatievergoeding heeft dan betrekking op de warmte in het warmtenet, waarbij op grond van de Warmtewet bepaalde specifieke soorten individuele storingen uitgesloten zijn van compensatie.

Voorschot en eindafrekening

We brengen u maandelijks een voorschot in rekening. Dit voorschot bestaat uit de vaste kosten (vastrecht) en geschatte verbruikskosten. Uw verbruik is van veel factoren afhankelijk. Het is daardoor voor BuitenStadEnergie onmogelijk om uw verbruik direct goed in te schatten. Bij nieuw opgeleverde woningen moet bovendien rekening gehouden worden met extra verbruik omdat er nog ‘bouwvocht’ in de woning zit dat moet opdrogen. Het is mogelijk dat er ‘meevallers’ of ‘tegenvallers’ bij uw eindafrekening ontstaan door een onjuist ingeschat verbruik. U kunt BuitenStadEnergie dan ook niet verantwoordelijk stellen wanneer wij uw verbruik onjuist hebben ingeschat. In de loop van de tijd zal het steeds beter mogelijk zijn een passend voorschot voor uw verbruik te bepalen.

Eens per jaar ontvangt u een eindafrekening op basis van uw werkelijke verbruik.

  1. Heeft u met het maandelijkse voorschot teveel betaald? Dan krijgt u geld terug.
  2. Heeft u te weinig betaald? Dan moet u bijbetalen.

U ontvangt de eindafrekening automatisch. Wanneer u verhuist ontvangt u een tussentijdse eindafrekening. De eindafrekening is ook de basis voor een mogelijk aangepast voorschotvoorstel voor de volgende periode. Het is aan u om hiervan gebruik te maken of om zelf een voorschotbedrag te kiezen. Op het tarievenblad van BuitenStadEnergie staat een voorgesteld voorschotbedrag gebaseerd op een gemiddelde situatie. Uw persoonlijke wensen kunt u het beste via email kenbaar maken of u gebruikt hiervoor het telefoonnummer.

Eigendom

Het inpandige systeem vanaf de afleverset tot en met de binneninstallatie is eigendom van de eigenaar van uw woning. Het overige systeem, tot en met de afleverset, inclusief verbruiksmeter, is eigendom van BuitenStadEnergie. Ga voorzichtig om met de afleverset en verbruiksmeter. Hang of monteer niets op, aan, boven of onder de afleverset. De plek waar de afleverset staat, moet goed toegankelijk zijn en blijven, voor bijvoorbeeld calamiteiten, storingen of voor inspectie of reparatie door of namens BuitenStadEnergie. Zorg er ook voor dat er geen dingen in de buurt van de afleverset staan die de afleverset kunnen beschadigen. Wordt er toch iets beschadigd of is de verzegeling verbroken? Neem dan direct contact met ons op.

Binneninstallatie van uw woning, geen eigendom en verantwoordelijkheid van BuitenStadEnergie.

De binneninstallatie in uw woning behoort niet tot het eigendom van BuitenStadEnergie. Wel is de binneninstallatie van grote invloed op het functioneren van ons energiesysteem. Over het gebruik ontvangt u nadere informatie. De warm tapwatervoorziening werkt met een milieuvriendelijke warmtepomp, aangesloten op het warmtenet. De tapwatervoorziening is eigendom van de eigenaar van de woning. Voor de oplevering van uw woning ontvangt u de formele contractstukken van BuitenStadEnergie. Daarbij zullen ook de contactgegevens worden gevoegd voor levering en storingsdienst.